Lex Sarah ska gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Förslaget är färdigt och ska nu granskas av Lagrådet. Lex Sarah gäller idag inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning samt enligt LSS. Den omfattar bara allvarliga missförhållanden.

Ändringen innebär att personal som fullgör uppgifter inom socialtjänsten, vid SiS och enligt LSS ska vara skyldig att rapportera såväl missförhållanden som påtaglig risk för missförhållanden. Mottagare av rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden ska vara skyldig att informera personal m.fl. om de skyldigheter som han eller hon har, dvs. såväl skyldigheten att medverka till god kvalitet, som skyldigheten att rapportera missförhållanden. Ett missförhållande, eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas respektive undanröjas utan dröjsmål. Alla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Socialstyrelsen.

 Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera socialnämnden dels om inkomna rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden dels om Lex Sarah-anmälningar till Socialstyrelsen om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållande.

Källa JP- infonet

 
RocketTheme Joomla Templates