Regeringen kommer med ett lagförslag under våren, enligt justitieminister Beatrice Ask.

Utbudet av droger på internet är i dag stort, och i många fall handlar det om preparat som i lagens mening inte är narkotika. Det innebär att de varor som tullen tar i beslag, och som visar sig var ett preparat som inte har hunnit bli narkotikaklassat, måste lämnas tillbaka.

Detta vill regeringen ändra på och nya regler är på väg. Utgångspunkten är det lagförslag som regeringens utredare lade fram i december 2008. Det innebär att polisen och tullen ska kunna omhänderta droger som påträffas och som ännu inte har hunnit klassificeras som narkotika eller hälsofarliga. En åklagare får fatta beslut om att misstänkta varor som kan komma att klassas som narkotika ska tas om hand i avvaktan på beslut.

Inom Regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med att ta fram en sådan lag. Målsättningen är att en lagrådsremiss ska kunna tas fram under våren, meddelar Beatrice Ask som svar på en skriftlig fråga i riksdagen.

Källa: Regeringen

 
RocketTheme Joomla Templates