Behandlingen på Dagöholm

Vi tror inte att det finns någon universell behandlingsmetod mot alkohol eller drogberoende likväl som blandmissbruk. Därför läggs varje behandlingsplan och behandlingstid upp individuellt för varje person och alltid i samråd med uppdragsgivaren; exempelvis socialförvaltning, arbetsgivare eller kriminalvårdsanstalt.

Behandlingen bedrivs i grupper, men också i individuella samtal samt parsamtal, där problem identifieras och bearbetas för att vi tillsammans ska kunna lägga upp en realistisk strategi inför framtiden. Vi tar även upp basfakta om droger ur socialt och medicinskt perspektiv och i grupperna hjälper vi varandra genom erfarenhetsbeskrivningar och speglingar.

Under vistelsen pågår social/ekonomisk utredning och planering. Social träning i form av utåtriktad verksamhet, nätverksarbete och motion pågår hela tiden. Under vistelsen på Dagöholm eftersträvas att skapa bästa möjliga villkor vid hemkomsten.
Anhörigstöd och kamratstöd är mycket viktiga för ett lyckat behandlingsresultat. Därför arbetar vi, där så är möjligt, med anhörigkontakter och uppmuntrar till anhörigbesök under vistelsen på Dagöholm. IOGT - NTO:s kamratstöd är en viktig kompletterande resurs som motverkar ensamhet och bidrar till kontakter och meningsfull gemenskap efter avslutad behandling.

Hur gör man för att få behandling/studier hos oss

Den vanligaste vägen är att man kontaktar sin socialtjänst och beskriver sin problematik.
Arbetsgivare erbjuder idag också allt oftare sina anställda behandling i olika former.

Dagöholm tar emot förfrågningar och ger information till enskilda men är noga med att själva uppdraget skall igångsättas av ovan beskrivna myndigheter eller arbetsgivare.

Genom gällande lagstiftning regleras medborgares rätt till bistånd för missbruksproblematik och andra närliggande frågor.

Vad kostar det

Som enskild betalar man oftast endast egenavgift förutsatt att man har inkomst eller sjukpenning. Om ej inkomst finns är det för den enskilde avgiftsfritt.

Uppdragsgivande förvaltningar/företag etc betalar vårddygns-avgift.

Dagöholm är känt för hög kvalitet till för branschen låga priser. Detta på grund av en seriös och välskött verksamhet som verkat i många år (1939).

 
09.jpg
RocketTheme Joomla Templates