IOGT-NTO:s- landsomfattande Kamratstödsverksamhet

Runt om i landet finns IOGT-NTO:s Kamratstödsgrupper. De arbetar bl a med kamratstödjande verksamhet för missbrukare, för anhöriga och andra intresserade. Grupperna är en mötesplats där alla som vill kan träffas i en nykter och drogfri miljö. Gruppens grund är att relationen mellan människor som är byggd på ömsesidighet och respekt. Kamratgruppen har en öppen och lättsam atmosfär och det ska vara lätt att träffas och umgås sedan man blivit drogfri.

Kamratstödjare ställer upp för människor som är i nöd, men det kan också vara att ha en helnykter fritid tillsammans, då nyktra missbrukare träffar människor utan drogproblem. T ex att ha kräftskiva, gå på bio eller åka på utflykt med fiske och grillning mm. Kamratstödet fungerar lite olika på varje ort, eftersom det är gruppen som styr innehållet i verksamheten. Alla orter har inte kamratgrupper, men fler och fler startas och ett flertal är på gång.

Dessa självhjälpsgrupper tydliggör IOGT-NTO:s ursprungliga mål genom att stödja enskilda människor i en drogfri livsstil med gemenskap i en drogfri miljö, och kamratgrupperna är på ett sätt traditionsbärare från IOGT-NTO-rörelsens barndom, då mycket av arbetet bestod i att hjälpa dem som hade problem med alkoholen och deras anhöriga att finna ett nytt sätt att leva. På den tiden gick folkbildning och nykterhetsrörelsen hand i hand, liksom idag.

Kamratstödsgrupperna samarbetar med folkrörelsens alla grenar.

Flera gånger per år anordnas större riksträffar för att människor skall få mötas och ytterligare inspireras. Det brukar vara glada tillställningar med mycket olika aktiviteter för såväl vuxna som barn.

Kamratstöds verksamheten grundades 1987. Detta var upptakten till den verksamhet som nu bedrivs på ett flertal platser i Sverige. Kedjorna kom från början till för att få en bra utsluss för de som varit inskrivna på Dagöholms Behandlingscenter.

Klicka på loggan så länkas ni till IOGT-NTO:s Kamratstöd i Sverige IOGT-NTO

 
09.jpg
RocketTheme Joomla Templates